Pe 21 martie 2012 s-a semnat  Memorandumul  de înţelegere intre guvernul Romaniei si  guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, prin care Romaniei i se aloca  fonduri in valoare de 176.443.750 euro.

Acest Mecanism Financiar  acopera mai multe programe de finantare, care  au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi ţarile beneficiare ale finanţării.

Prin program se vor finanta urmatoarele masuri: 1. Vizite pregatitoare, 2. Proiecte de mobilitate pentru studenti si personal din universitati, 3. Proiecte de cooperare interinstitutionala.

În cadrul măsurii 3. Proiecte de cooperare interinstituţională Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a câştigat proiectul cu titlulDigital Factory: Concepts, Implementations, Present and Future Challenges,proiect ce va fi implementat in cadrul Facultăţii de Inginerie în anul universitar 2014 - 2015. Partenerii ULBS din proiect sunt Buskerud and Vestfold University College (Norvegia) şi Universitat de Evora (Portugalia).

Obiectivul proiectului DigiFact este de a discuta diferite abordări și concepte ale producţiei integrate, precum și gestionarea industriilor bazate pe tehnologie în combinație cu reprezentarea holistică a lanțurilor de aprovizionare. Proiectul DigiFact ţinteşte să exploreze tehnici moderne de abordare interdisciplinară a unor domenii înrudite. Astfel proiectul de cooperare interinstituţională va oferi o gama larga de prezentari / studii de caz în domeniile inginerie mecanică, producție virtuală, inclusiv proiectare, simulare și analiză, administrarea afacerilor în special în management, precum și Informatică de afaceri, cu accent special pe Supply Chain Modelling şi îmbunătățirea calității educaționale în acest domeniu.

În cadrul DigiFact se va crea o platformă de cursuri online pentru a favoriza o abordare de învățare integrată (online și sesiuni de practică). Implementarea DigiFact se va face în timpul unei școli de vară, care va avea loc timp de două săptămâni, în iulie 2015, la Sibiu, România. Toate informațiile teoretice vor fi experimentate în practică de către studenţii participanți prin studii de caz și utilizarea instrumentelor de modelare, atât pentru planificarea producției cât şi pentru modelarea lanțului de aprovizionare.

 “Proiectul DigiFact poate deveni o sursă importantă de informaţii care să sprijine dezvoltarea locală şi regională a industriei cu scopul de a crea produse competitive la nivel european. Având în vedere faptul că economia europeană se confruntă cu vremuri economice dificile și o mare parte din producție a fost deja externalizată în alte țări, educarea experților și cercetarea tehnologică de ultimă oră, cum sunt fabricile digitale, pot constitui un factor competitiv decisiv pentru Europa. În aceste condiții, soluția pentru recuperarea economică europeană și mondială ar putea consta în dezvoltarea de fabrici inovatoare moderne în care specialişti bine pregătiți și cu experiență ar trebui să fie atraşi să lucreze”, declară Conf.univ.dr. Eugen Avrigean, Coordonatorul ULBS al DigiFact.

Mai multe informaţii despre Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014 sunt disponibile pe site-ul: http://www.see-burse.ro/.

Send Email


Name:*
E-mail:
Subject:
Message:
Word Verification:

News