Facultatea de Inginerie din cadrul ULBS va implementa începând cu noul an universitar un proiect ce are drept rol educarea experților în producție industrială.

Parteneri în cadrul acestui proiect pe scurt denumit DigiFact sunt universități din Norvegia și Portugalia.

 
”Digital Factory: Concepts, Implementations, Present and Future Challenges” este numele complet al proiectului care se va derula pe parcursul anului universitar 2014 – 2015. Obiectivul proiectului DigiFact este de a discuta diferite abordări și concepte ale producţiei integrate, precum și gestionarea industriilor bazate pe tehnologie în combinație cu reprezentarea holistică a lanțurilor de aprovizionare. Proiectul DigiFact ţinteşte să exploreze tehnici moderne de abordare interdisciplinară a unor domenii înrudite. Astfel, proiectul de cooperare interinstituţională va oferi o gamă largă de prezentări și studii de caz în domeniile inginerie mecanică, producție virtuală, inclusiv proiectare, simulare și analiză
În plus, accentul în Administrarea afacerilor va fi pus în special în management, iar în Informatică de afaceri, o atenție deosebită va fi acordată pe ”Supply Chain Modelling” şi îmbunătățirea calității educaționale în acest domeniu. 
 
Și cursuri on-line
 
În cadrul DigiFact se va crea o platformă de cursuri online pentru a favoriza o abordare de învățare integrată (online și sesiuni de practică). Implementarea DigiFact se va face în timpul unei școli de vară, care va avea loc timp de două săptămâni, în iulie 2015, la Sibiu. Toate informațiile teoretice vor fi experimentate în practică de către studenţii participanți prin studii de caz și utilizarea instrumentelor de modelare, atât pentru planificarea producției cât şi pentru modelarea lanțului de aprovizionare.
“Proiectul DigiFact poate deveni o sursă importantă de informaţii care să sprijine dezvoltarea locală şi regională a industriei cu scopul de a crea produse competitive la nivel european. Având în vedere faptul că economia europeană se confruntă cu vremuri economice dificile și o mare parte din producție a fost deja externalizată în alte țări, educarea experților și cercetarea tehnologică de ultimă oră, cum sunt fabricile digitale, pot constitui un factor competitiv decisiv pentru Europa. În aceste condiții, soluția pentru recuperarea economică europeană și mondială ar putea consta în dezvoltarea de fabrici inovatoare moderne în care specialişti bine pregătiți și cu experiență ar trebui să fie atraşi să lucreze”, arată coordonatorul ULBS al DigiFact, conf. univ. dr. Eugen Avrigean.
 
Finanțare din SEE
 
Pe 21 martie 2012 s-a semnat  Memorandumul  de înţelegere între Guvernul României și guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 176.443.750 de euro.
Acest Mecanism Financiar acoperă mai multe programe de finanțare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi ţările beneficiare ale finanţării. Prin program se vor finanța următoarele masuri: 1. Vizite pregătitoare, 2. Proiecte de mobilitate pentru studenți și personal din universități, 3. Proiecte de cooperare interinstituțională.
În cadrul măsurii ”Proiecte de cooperare interinstituţională”, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) a câştigat proiectul cu titlul ”Digital Factory: Concepts, Implementations, Present and Future Challenges”, proiect care va fi implementat în cadrul Facultăţii de Inginerie în anul universitar 2014 - 2015. Partenerii ULBS din proiect sunt Buskerud and Vestfold University College (Norvegia) şi Universitat de Evora (Portugalia). 
Mai multe informaţii despre Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 – 2014 sunt disponibile pe site-ul: http://www.see-burse.ro.

News